Hur finansieras verksamheten?

I dagsläget endast med privata medel. Vår ekonomiska situation är direkt avgörande för hur många hundar vi kan hjälpa till nya hem. Tyvärr har vi inte alltid haft möjlighet att hjälpa hundar med för stora vårdbehov. En enda vanvårdad hund kan sluka mycket pengar under kort tid. Ibland samlar vi in pengar till enstaka hundar.

Om du vill hjälpa Hittehund får du gärna göra en donation. Varje donation gör skillnad.

Om donationer


Category: Om Hittehund

← Hur finansieras verksamheten?