Jag kan inte ta mig till den plats där hunden är. Kan ni ordna med frakten eller kan vi mötas halvvägs?

Nej. Vi behöver få träffa dig och hela din familj, och kan omöjligt fatta ett beslut som ska gälla under hundens hela liv enbart grundat på telefonsamtal. Det är bara hunden som förlorar på att er kemi inte stämmer. Dessutom får inte ni en tillräcklig bild av hundens egenskaper och beteenden innan adoption.


Category: Om adoption

← Jag kan inte ta mig till den plats där hunden är. Kan ni ordna med frakten eller kan vi mötas halvvägs?