Varför har ni en åldersgräns?

Därför att vi är måna om att de hundar vi placerar ut verkligen får det bra under hela sin levnad. Många yngre personer har inget eget boende, fast arbete eller utbildningen klar. De kan på sikt ha svårt att beräkna hur mycket tid de har i anspråk till en hund. Vi betvivlar inte viljan eller känslan för djur, men vi arbetar alltid hundorienterat.

Tidigare erfarenhet är ofta mycket viktig för flera av de hundar som vi behöver hitta nya hem till, och vi kan inte riskera en chansning. Vi känner oss tryggare om vi placerar hunden i ett hem där tidigare hundar har haft det dokumenterat bra under en hel levnad.


Category: Om adoption

← Varför har ni en åldersgräns?