Hur går en omplacering till?

hund med sin nya matteVi på Hittehund har under många år gjort en hel rad lyckade omplaceringar. Vi har lärt oss jättemycket genom åren och med varje hund lär vi oss något nytt.

Våra erfarenheter har gjort att vi har utvecklat ett arbetssätt där vi låter en omplacering ta tid. Det betyder att vi ser till att hitta rätt hem till hundarna utifrån deras personlighet och behov. Vi jobbar för att varje omplacering ska bli lyckad för alla parter.

 

steg för steg

– Vi lär känna varandra.

För att kunna matcha rätt hund med rätt person vill vi lära känna dig så gott vi kan. Det gör vi genom att prata med dig på telefon och du får fylla i en skriftlig intresseanmälan. I den får du svara på frågor om din livssituation, din syn på djur och din hunderfarenhet. Vi efterfrågar också referenser från personer som känner dig väl och som kan ge oss en bild av hur du skulle vara som hundägare.

Om du uppfyller våra krav och fortfarande är intresserad av att adoptera en hund genom Hittehund träffas vi personligen, gärna i ditt hem. Tyvärr är vi begränsade vad gäller kontaktpersoners lokalisering vilket kan utgöra ett hinder för den som har lång resväg. När vi känner dig lite bättre och vet vilket hem du kan erbjuda en hund sammanställer vi dina uppgifter.

– Du blir ett intressant hem.

Vid det här laget vet vi vilken sorts hund som skulle passa in i ditt liv. Om vi har en hund som kan vara lämplig för dig får du möjlighet att träffa den. Du får också fortlöpande information om nya hundar.

– Det första mötet med hunden

Vid det första mötet vill vi att hela familjen och andra inblandade personer eller djur är med. Du får bekanta dig med hunden och vi ser hur väl personkemin stämmer mellan er.

– Vi sover på saken

Efter det första mötet med hunden får båda parter sova på saken. Vi tänker båda igenom för- och nackdelar med en adoption av just den individen. Det är viktigt att komma ihåg att ett möte med en hund inte är en garanti för att just du ska adoptera den. Vi utgår från hundens förutsättningar och försöker hitta det bästa hemmet för just den individen.

– Inskolning

När vi har hittat en hund som vi tror passar dig och ditt liv börjar vår inskolningsprocess.

Vi anser att det är viktigt att du får tid att se alla sidor av hunden, särskilt om det gäller en vuxen hund. Om du bor i samma län som hunden är det enkelt gjort genom flera täta besök där du träffar hunden hemma hos den befintliga ägaren tillsammans med en kontaktperson för Hittehund. Ni går då ut och promenerar med hunden och ser den tillsammans med andra hundar, i olika miljöer.

Har du redan en hund sedan innan kan hundarna träffas vid flera tillfällen på neutral mark och bli vänner innan hunden flyttar in.

Efter inskolningsperioden kan hunden flytta hem till dig. En fördel med inskolningen är att den avlämnande familjen ser hur deras hund har lärt känna sin nya familj och blir glad när dem kommer. Dessutom får du en hund som frivilligt skuttar in i din bil för att bli en del av en familj den redan har lärt känna.

Eftersom vi är en rikstäckande förening är det vanligt att vi gör omplaceringar mellan olika län. Då är det upp till den familj som vill ha en hund att ordna boende på orten och lära känna hunden intensivt under en helg. Ibland kan man bo hos hundens befintliga familj, ibland kanske man har en vän eller släkting i trakten, andra tar in på hotell.

Ibland vill den som lämnar sin hund se hur hunden kommer att få det och väljer att själv åka och lämna sin hund hos den nya familjen efter inskolningsperioden. Vi gör många långdistansadoptioner på detta sätt med stor framgång.

Vill du veta mer? Hittehunds ordförande Christine har skrivit om inskolningsprocessen i bloggen.

 

 

Kom ihåg! Det kan ta en tid innan vi hittar den rätta hunden för ditt hem. Genom att vara noga och låta omplaceringen ta tid ökar vi chansen att en omplacering blir lyckad, vilket är vårt främsta mål!

 

 

Hör Lena berätta om sin hund Skrållan

pil