Organisation

Hittehund har funnits sedan 8 augusti 2000. Vi är en riksomfattande ideell förening som arbetar på fritiden inom ett ganska stort verksamhetsfält. Vi har för närvarande ett 40-tal aktiva medlemmar. Vi har också volontärer som hjälper oss vid behov.

Vårt ”säte” är i Stockholm. Vi har dock inget djurhem eller ambitioner på att starta ett sådant, utan strävar efter att på ett flexibelt sätt hitta lösningar för varje individuell hund. Detta innebär att vi bedriver omplacering i mycket liten skala, men i gengäld skapar oss goda förutsättningar och tid för att skräddarsy rätt hem utifrån djurets eget behov. Tonvikten i vårt arbete lägger vi vid förarbete och uppföljning.

Vi vill absolut att värme, empati och kärlek ska finnas med i bilden när man planerar för en omplaceringshund, men vill även att erfarenheten, tålamodet och det sunda förnuftet väger lika tungt.

Vår ekonomi

Samtliga medarbetare arbetar som volontärer. Tack vare att ingen får någon ersättning får vi möjlighet att investera i djuren istället.

Vissa djur kommer till oss vanvårdade och kräver mer veterinärvård än andra. Andra hundar kommer med kort varsel och behöver då temporära fosterhem tills vi har hunnit hitta varaktiga hem.

Vår största fasta utgiftspost är dock inte veterinärvård, utan faktiskt något så trivialt som telefonräkningar och resekostnader. Detta för att vi gör ett stort antal hembesök varje år. I dagsläget bekostar vi även detta ur egen ficka.

Vill du stödja Hittehund ekonomiskt? Läs mer om hur du kan göra en donation.

 

Organisationsnummer: 802468 – 9963