Samarbeten och sponsorer

Genom årens lopp har flera företag och privatpersoner gett oss ovärderlig hjälp. Vi vill tacka er för allt ni gjort för oss och våra hundar.

 

Hagsätra VeterinärmottagningFramför allt vill vi tacka den privatpraktiserande veterinären Kent-Erik Binnermark. Kent-Erik har genom sitt stora engagemang möjliggjort många omplaceringar, omhändertaganden och efterföljande vård. Med generös rabatt och med ett professionellt kunnande har besöken alltid överträffat våra förväntningar.

Hagsätra veterinärmottagning 

 
realgymnasiet_webb_340x135pxRealgymnasiet – gymnasiet för dig som är hundintresserad och vill arbeta med hund! Två dagar i veckan är undervisningen på hundprofilen helt hundinriktad. Realgymnasiet jobbar nära branschen och i samarbetet med Hittehund har eleverna gjort projekt för att bland annat samla in pengar till föreningen.

Realgymnasiet

 

Arken zoo globenArken Zoo har vid flera tillfällen skänkt oss hundmat och hundgodis. Detta har varit till stor hjälp i våra fosterhem där matkostnaderna ökar med fler hundar i hemmet.

Arken Zoo