Kontakt

Numera har vi ingen ordinarie telefontid. Vi har under sommaren fokuserat oss på att följa upp redan omplacerade hundar genom samtal och hembesök och känner oss inte färdiga med det ännu, eftersom uppföljningsperioderna är viktiga för vår verksamhet.

Om du har intresse av någon av de hundar som finns kvar för omplacering vill vi att du mailar inledningsvis för telefonkontakt efter tidsbokning.
Våra hundägare kan ringa på telefonnr: 0702-55 22 77

Om du vill adoptera en hund kan du skriva ett mejl där du berättar lite om dig själv. Det underlättar vår kontakt om man tar sig tid att beskriva sig själv lite mer utförligt, gärna tillsammans med bilder. Ett brev med en förfrågan om en hund bör innehålla en beskrivning om vem man är, hur familjen ser ut, antalet familjemedlemmar, åldern på samtliga i familjen, om man har några djur i hushållet och en beskrivning om dem, vad man har för arbete eller huvudsaklig sysselsättning, vad man har för hundtillsyn under sin arbetstid, samt en utförlig beskrivning om ens tidigare djur/hundar och vad man söker för typ av hund och varför man är intresserad av just den individen. Då vi inte har telefontid just nu som upptar 15 timmar i veckan har vi istället extra snabba svar per mail.

E-post: hittehund@gmail.com