Kostnad

Vi får ofta frågan, vad kostar det att adoptera en hund från er? Det korta svaret är – kostnaden beror på hundens behov. För de flesta hundar vi omplacerar tar vi ut en avgift på 2500 kronor. För seniorhundar över 7 år är avgiften 1200 kronor.

Den slanten går till att täcka några av kostnaderna vi har haft för hunden t.ex. veterinärbesiktning, foder, försäkringspremier, resor etc. För äldre hundar eller hundar som kommer att kosta en hel del i veterinärkostnader för den nya ägaren tar vi inte ut någon avgift. Ifall det blir pengar över ifrån adoptionsavgiften placeras det i en fond som används till att kunna ta emot omplaceringshundar som kräver mer veterinärvård.

Avgift + program

Utöver avgiften skriver du upp dig på ett av fem specialsydda program som vi tycker passar just dig och din nya hund. Nedan kan du läsa mer om de fem alternativen.

1 – Träningsprogram fritt val

HundmöteDet här alternativet passar hundar där vi eller samarbetande hundinstruktör har gjort den bedömningen att hundens baskunskaper eller personlighet är tämligen enkel att handha för en erfaren hundägare. Då mår hunden allra bäst av att gå en kurs tillsammans med andra hundar eller privatträning. Vi tror att en kurs gör att man får ökade band till varandra och en bra start på sin nya relation.

I samband med överlåtelsen av hunden förbinder du dig till att efter en dryg månad efter ankomsten gå en kurs. Det behöver inte vara lydnad, utan det kan även vara någon rolig kurs som nyttohundskurs, kantarellsök, agility, spår, uppletande, apport, konster, freestyle, klicker med mera.

Kursen kan kosta ifrån 700 kronor upp till 2000 kr, beroende på hund och utbildningsanordnare. Det är helt individuellt beroende på vad det är för hund, vad den har för förkunskaper och vad vi sett att den har för behov.

Vi samarbetar med hundinstruktörer anslutna till branschorganisationen IMMI. De arbetar med mjuka, belönande och trevliga metoder som bygger på uppmuntran och operant inlärning.

2 – Individuella kursprogrammet

HundträningTill den här gruppen räknar vi hundar vars tidigare erfarenheter gör att de under en kortare eller längre övergångstid kommer att kräva lite extra av sin nya familj.

Man behöver kanske ta hänsyn till vissa aspekter hos hunden som t.ex osäkerhet, reservation, stress, separationsångest eller andra beteenden som helt enkelt behöver utredas lite närmre. Vi har ofta tagit hjälp av en hundpsykolog som kommer att förklara hundens beteende och behov för dig i detalj, och ärligt berätta vad din insats blir för att vägleda hunden i rätt riktning.

Om man är villig att satsa lite extra kommer man ofta oerhört nära sin nya hund och varje steg på vägen blir till en seger. Du lämnas inte ensam utan genom vårt kontaktnät sätts du i kontakt med en valfri hundinstruktör eller hundpsykolog ansluten till branschorganisationen IMMI.

Det är viktigt att du får gott förtroende och en bra kemi med den person som du kan nyttja som ett bollplank under och efter tiden för din adoption. Privatträning brukar ligga på mellan 300 till 600 kronor i timmen och man kan ofta få en reducerad kostnad om du bor i ett län där vi har ett etablerat samarbete med en speciell instruktör.

3 – Kastreringsprogrammet

69077_557201054325303_817533368_nDet här alternativet kan vara aktuellt för en hanhund med hög testosteronhalt som skulle må bra av en kastrering. Då överlåtes hunden mot att den nya ägaren ordnar och betalar för en kastrering av sin hund. Kanske ska hunden ska bo tillsammans med en tik. Kanske mår den direkt psykiskt dåligt av att känna lukten av löptikar långa perioder under året. Det kan också handla om att han kissar revir så att han inte hinner vara lyhörd på sin ägare. Även av hälsoskäl anser vi att det är en bra åtgärd.

Vi är generellt positiva till kastrering och förser gärna hundägaren med information och kontakt med rutinerade veterinärer. Beroende på ort samt hundens vikt görs ingreppet från 1800 kronor på hanhund. Tikar kostar betydligt mer att kastrera, ett ingrepp som tar bort både livmoder och äggstockar, inte att förväxlas med så kallad sterilisering då endast äggledarna kapas. Detta program gäller oftast hanhundar p.g.a. den höga kostnaden för tikar.

4 – Omkostnadsprogrammet

399823_561840433861365_17763285_nDetta alternativ gäller hundar som vi har haft i fosterhem under en längre tid. Vi har då haft omkostnader i form av foder, resor, försäkringar, hundpensionat, eventuell utredning hos en hundpsykolog, rehabilitering, besök hos kiropraktor eller specialfoder. Vi kan ha fått veterinärräkningar för att göra hunden klar för omplacering.

Vi har i dessa fall en pärm med våra kvitton och man kan se våra utlägg, och ge oss ersättning för dessa. Vi tar inget mer betalt än våra egna utlägg, och vi försöker genom donationer av foder och utrustning att hålla omkostnaderna på hundarna nere så att det i detta program även finns ekonomiskt utrymme för några privatlektioner eller dagskurs för hund och hundägare.

5 – Rehabiliteringsprogrammet

Matte pussar sin hundDetta program är för speciella hundar som behöver eller förväntas att kosta lite extra för sin nya familj i framtiden. Det kan vara hundar som har kommit till oss genom Länsstyrelsen på orter som saknar egen omplaceringsverksamhet.

Ibland får vi kontakt med obemedlade hundägare och dessa hundar kan vara i dåligt skick när de kommer under vårt beskydd för omplacering. De kan ha gått i flera år med obehandlade åkommor.

Det kan också vara någon av våra seniorhundar som behöver särskild behandling såsom kiropraktorbesök eller särskilt ordinerad medicin för att må bra.

Vi tar inte ut någon kostnad alls för dessa hundar men den nya hundägaren bör vara väl medveten och upplyst om de framtida kostnader som denna hund medför och villig att ombesörja dem. Det blir inte en gratis hund eller billig hund, utan tillhör den kategorin som blir mest kostsam. Här behöver man en stabil ekonomi och ett starkt engagemang. Ibland är dessa hundar inte fullt försäkrade då diverse krämpor gett undantag hos försäkringsbolagen.

De här rehabiliteringshundarna är våra hjärtebarn. De tillhör även de hundar vi har svårast att hitta hem till. Vi placerar endast ut en hund som kan leva ett gott, värdigt och bra liv och ha utbyte av sin vardag.