Fantastiska furries! Nordicfuzzcon.org

Extremt empatiska, talangfulla och vänliga djurvänner har under den gångna helgen räddat Hittehunds fortsatta verksamhet. Vi hade den fantastiska äran att bli kontaktade av Nordicfuzzcon.org och har tillbringat flera dagar på deras välordnade evenemang.

qqq

Det går inte att med ord beskriva den tacksamhet vi känner inom oss. Det var en omtumlande upplevelse att få vara med om sagan för en djurvän. Hur ett helt hotell med ca 400 internationella deltagare, även kända som ”furries”, (på svenska ”pälsare”) på alla upptänkliga sätt, med insamlingsbössor, auktioner, välgörenhetskonserter, lotterier, karaoke, teckningar och … har tillbringat flera dagar med att samla in pengar till våra svenska omplaceringshundar. Jag har inte ord som räcker till för att kunna återge ens en bråkdel av de senaste dagarna.

Vi möttes av en enorm gästfrihet och förståelse för vår verksamhet och helt unika människor som jag kommer bära med mig för resten av livet. Jag måste få återkomma med en mer utförlig rapport om alla dessa fina människor som alla var sig själva, vare sig de var iklädda sina välgjorda fursuits eller i tshirts. Vi har haft med oss 8 hundar totalt. Hundar som blev så väl omhändertagna, så kelade med, och där precis varje person på hotellet mötte dem med så fin känsla för hundspråk att hundarna med en gång fann sig tillrätta. Inte en enda svans blev trampad på trots att hotellet var fullbelagt utan alla var så fantastiskt försiktiga och måna om våra fyrbenta vänner, precis som de var om varandra. Vi har så mycket att lära oss av furries. Både kring hur man behandlar sina medmänniskor och hur man med enkla medel kan dela med sig av sig själv och ge varandra en varm kram när den behövs som bäst.

När jag (ordförande i Hittehund) försökte (på engelska) hålla ett tacktal hade jag inga ord för att förklara för dessa unika personer hur mycket deras insats har betytt. Jag började till slut gråta på scen för jag var så rörd och räckte stumt över luren till Helena som var med mig, som även hon stod och grät. Helena är min mentor inom Hittehund, en person som var med från första början, och som nu var med vid denna milstolpe.

Så ödmjuka, fina, talangfulla och fantastiska ”furries” vi har träffat denna helg inbjudna på deras årliga convent, där de varje år samlar in pengar till en djurskyddsorganisation. Helt i det tysta. Vilka människor! Om någon furrie följer oss på facebook, var STOLT. Ni gjorde en insats för Hittehund som ingen har gjort under de snart 15 år vi har existerat. Att för oss få en donation på otroliga nästan 45 000 kronor, det är ett magiskt belopp som gör att vår förening kan fortsätta sin verksamhet. Och framför allt gav det oss sådan enorm inspiration, kraft och vilja att fortsätta vårt arbete.

Vi har försökt, under så otroligt många år, att försöka få en stabil ekonomi, utan att lyckas. Det krävdes ca 400 furries som med passion och samlade krafter så generöst bjöd på sig själva och som så kreativt åstadkom en helt otrolig insamling, för att jag ska förstå att jag måste fortsätta med det jag gör.

In english: Extremely empathic, talented and friendly animal lovers have during the past weekend saved the future of the organization Hittehund. We had the honor of being contacted by Nordicfuzzcon.org and have spent a few days at their well-organized event. I cannot describe the gratitude we feel. It was a life changing experience to be part of this animal saga. How a whole hotel with 400 international participants, known as furries, in all imaginal ways with collection boxes, auctions, charity concerts, lotteries, karaoke, drawings and…… have collected money to our Swedish dogs in need of new forever homes. I cannot find the words to express the gratitude I feel.

We were met by an extreme hospitality and understanding for our organization and got to know totally unique people that I will carry with me for the rest of my life. I will have to get back to you with more detailed descriptions of each and every one of these one-of-a-kind beautiful persons who were completely true to themselves, whether in fursuits or in t-shirts.

We´ve had in all 8 dogs along. Dogs that were so well cared for and cuddles with, and met with such respect from every single participant at the hotel. Not a single tail was stepped on even thou the hotel was fully occupied, and they were treated as lovingly as everyone treated each other at the event.

We have a lot to learn from the furries. Both in how to treat each other and how to give of yourself or just hand out a warm hug when it´s most needed.

When I (Christine chairman of Hittehund) tried to (in English) hold a thank-you speech I could´t find the words to explain to these unique people how much it has meant to us. I was so moved that I started to cry, and I handed the microphone over to Helena, my mentor who has been with me since the beginning of Hittehund and who was standing there with me at this special moment.

All these humble, beautiful, talented and fantastic furries we have met as we were invited to this yearly convent where they collect money to needy animal welfare organizations. All in the quiet. Lovely people!

If any furries are following us on Facebook – be PROUD! You have done more for us this weekend than anyone ever have in the almost 15 years of Hittehunds excistance. We received an amazing donation of nearly 45000 SEK, a sum that makes it possible to keep running the organization. And most of all it gave us the power, will and motivation to keep up our work. We have tried all thru the years to get a steady economy, to no avail. It took 400 furries with passion, creativity and a generous collective effort to make me see that I have to keep doing what I´m doing.

Deltagande på Husdjursmässan!

 

Föreningen Hittehund var inbjudna att ha en monter på Husdjursmässan i Kista 3-6 januari vilket vi raskt satte ihop trots att vi saknar resurser för pr. Vi gjorde vårt deltagande så enkelt som möjligt, för att vi vill att ev bidrag ska gå till våra för närvarande höga omkostnader för veterinärvård, försäkringar och resor.

Vi som hjälpte till i montern var Christine, Lenamaria, Lena, Katarina och Veronica och monterhundar var Lycka, Loppan, Mirri, Thompa och Råttan.  Läs mer

Hundmässan 2014

Vilken toppendag på Stora Stockholm, den stora hundmässan!
Föreningen Hittehund har tyvärr ingen monter, vilket helt enkelt beror på den höga kostnaden, när jag hört mig för visar det sig att en ideell förening kan efter rabatt behöva betala 9-10 000 kronor för att medverka. Och det utestänger oss ifrån att ha en monter, för det vore inte försvarbart i vår verksamhet att lägga ett så högt belopp på marknadsföring och pr. Tyvärr. Det är mycket sällan vi ens har haft den summan på vårt bankgiro, vi har inte de medlen att röra oss med trots 14 års verksamhet. Läs mer

Gåvor från arken zoo

Gåvor från Arken Zoo!

Glädjs med oss! Igår fick vi en hel pall på nästan 300 kg ifrån Arken Zoo. Fantastiskt generöst, och det kommer till direkt nytta i vår verksamhet. Eftersom vi inte har någon kontorslokal eller lager togs det emot i vår ordförandes gästrum där vi ikväll har strukturerat upp torrfodret, blötkonserverna och godiset där det kommer till bäst nytta.

Läs mer