Hur kan man bäst ta hand om sin äldre hund?

hittehund-forsakring-svedea

Cirka 80% av alla hundar i Sverige är försäkrade. Men det betyder också att 2 av 10 inte har någon försäkring alls. Ju äldre hunden blir desto större risk är det för både sjukdomar och olyckor. Att ha hunden försäkrad är därför ett första steg. Men det gäller att försäkra hunden i tid. För alla bolag har en övre gräns för hur gamla hundar de accepterar att ge försäkringsskydd (i alla fall gällande livförsäkring). Försäkring för hundar kan du hitta på svedea.se.

Som hundägare bör man se över sin hundförsäkring med jämna mellanrum. Detta främst eftersom målet med försäkringen är att den ska täcka det behov som finns. Självklart är det stor skillnad på försäkringsskydd som behövs på en liten valp och på en hund som börjar närma sig ålderns höst.

 

Livförsäkring

hittehund-livsforsakring

Alla försäkringsbolag har en gräns på hur gammal hunden får vara för att livförsäkring ska få tecknas. Det vanligaste är 6år men vissa bolag har gränsen på 7 år och en del bara 4 år (detta då på speciella hundraser).

Det som även skiljer bolagen åt är hur länge som livförsäkringen gäller samt hur ersättningsbeloppet ändras utifrån hundens ålder.

Det vanligaste är att ersättningsbeloppet minskas med en viss procentsats varje år efter att hunden fyllt exempelvis 7 år. Men vissa bolag har valt att inte göra denna sänkning vilket gör att ersättningen alltid ligger på samma nivå.

Försäkringen upphör vanligen vid 8, 10 eller 12 år. Vad som avgör gränsen är vilken ras det handlar om. Det finns även de bolag som har gränsen på 10 år oavsett vilken ras som försäkras.

Tips: Se till att livförsäkringen är tecknad innan den maxgräns på ålder som försäkringsbolaget har. Se även över när försäkringen upphör på denna punkt.

 

Veterinärvårdsförsäkring

hittehund-veterinarvardsforsakring

 

Även här finns en övre gräns och i likhet med livförsäkringen är 6 år mycket vanligt. En del bolag erbjuder däremot veterinärvårdsförsäkring för hundar upp till 7 år och några få har inte någon övre gräns alls.

Gällande veterinärvårdsförsäkringen har även många försäkringsbolag regeln att maxbeloppet som kan betalas ut per år minskar ju äldre som hunden blir. Det är inte ovanligt att det sänks med 2500-5000kr per år efter att hunden fyllt 7 eller 8 år. Men även här finns det undantag. Ett par bolag har inte någon sänkning alls.

Ersättningsnivåerna skiljer sig även ganska kraftigt mellan bolagen med allt från 25.000kr upp till 100.000kr/år.

Tips: När det gäller äldre hundar bör man titta extra noga på denna punkt. För hundar över 7 år finns enbart några få bolag som ger försäkring.

Men viktigast av allt – ha en försäkring och se till att den gäller utifrån hundens ålder.

 

1 kommentarer till “Hur kan man bäst ta hand om sin äldre hund?

  1. Ett alternativ när bolagen är besvärliga, är att fixa en ”Egen försäkring”.
    Man upprättar ett speciellt bankkonto, döper det och avsätter normal premie varje år.
    Mitt eget konto uppgår just nu till drygt 40’000, och har sällan behövts användas!
    Kanske beror det på de blandrashundar jag fått som omplaceringar, kanske har
    fått friska gener genom ”naturligt urval”?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *