Hundträning

Lite om vår inskolningsprocess

Många privata omplaceringar går fel. Vi blir ofta kontaktade av personer som köpt en hund på Blocket, och där flera har ringt och man har fått bestämma en tid för att komma och hämta. Och alltför ofta stämmer inte beskrivningen av hunden, eller de tidigare ägarna och nya ägarnas synsätt på hundar och metoder skiljer sig så markant att hunden ändrar beteende. Ofta finns den tidigare ägaren inte att tillgå, man kan ha använt ett oregistrerat kontantkort eller man vägrar helt enkelt att svara i telefon, och vill inte få hem hunden i retur, utan den säljs åter igen vidare på Blocket. Det här ser vi hela tiden, och många hundar vandrar därför runt.

Den största anledningen till att det inte fungerar att köpa en hund genom privatperson på Blocket är för att det
ofta finns en brådska med i bilden. Man ger sig inte tid att lära känna hunden, man ställer inte frågor på saker man hade behövt veta, och man känner inte hunden tillräckligt innan för att avgöra om omplaceringen kommer att fungera.

Alltför ofta finns det oärliga personer som är desperata av olika anledningar att ”bli av med” sin hund, och man berättar kanske inte om det man själv har problem med, hunden kanske inte är rumsren, kan ha separationsångest, kan ha bitit människor, det finns helt enkelt väldigt många faktorer man måste ha med i beräkningen när man köper en vuxen hund, och man måste kunna avgöra om människor är uppriktiga eller om de som bilförsäljare drar till med det som låter bra för att bli av med varan.

Inom Hittehund försöker vi att undvika svaga faktorer. Det vi lägger tonvikten vid är att säkerställa hundarnas framtid, och att den nya familjen ska ha en rimlig chans att lära känna sin nya hund INNAN ett beslut om omplacering tas.

Vi lägger ned enormt mycket tid på varje hund, har alltid ett begränsat antal hundar inne för omplacering, och djupintervjuar tidigare ägare mycket grundligt om hundens vanor, personlighet, och svaga sidor. Vi träffar ibland hundarna återkommande gånger, vi lägger ned tid på att fotografera dem, och vi videofilmar även ofta hundarna i olika situationer som kan vara av vikt för omplaceringen. Detta noggranna arbete gör att många vänder sig till oss för att hitta rätt hund, då de får förtroende på det sätt vi arbetar på.

Det finns mycket information på vår hemsida om vår adoptionsprocess, och det vi berättar på facebook är bara en bråkdel av vårt arbete. Men i stora drag så vill vi kunna lägga ned lika mycket tid på den blivande familjen som vi lagt på hundarna, så vi kan göra en så bra match som möjligt. Men vi vill även att den blivande familjen lägger ned stort engagemang och tid på sin nya hund innan den blir deras. Det är det vi menar med hem med det lilla extra. Vi lägger ju inte ned all den här tiden för att en främmande person ska ringa och fråga när de kan komma och hämta hunden. Det är så det fungerar på Blocket, men inte hos oss.

hunden Samson
Hunden Samson som är mitt upp i sin inskolning mellan två familjer i Stockholm.

Vi vill nämligen att den nya familjen ska ta sig tid att se alla sidor av hunden, vilket är det klokaste man kan göra om man funderar på att sig an en vuxen hund. Om man bor i samma län är det enkelt gjort genom flera täta besök, man träffar hunden hemma hos den befintliga ägaren tillsammans med en kontaktperson för Hittehund, man går ut och promenerar, man ser hunden tillsammans med andra hundar, i olika miljöer, och om man har en hund sedan innan kan hundarna träffas flera tillfällen på neutral mark och bli vänner innan hunden flyttar in.

Detta sätt att arbeta är att förebygga problem. Hunden behöver inte flytta runt på prov mellan olika familjer, utan flyttar efter en inskolningsperiod. Detta behöver inte vara en utdragen process utan det kan vara täta besök under en tajt tidsrymd. Men framför allt ser även den avlämnande familjen hur deras hund har lärt känna sin nya familj och blir glad när de kommer, och man får en hund som frivilligt skuttar in i sin nya bil till en familj den redan har lärt känna.

Eftersom vi är en rikstäckande förening är det vanligt att vi gör omplaceringar mellan olika län. Då är det upp till den familj som vill ha en hund att ordna boende på orten och lära känna hunden intensivt under en helg. Ibland kan man bo hos hundens befintliga familj, ibland kanske man har en vän eller släkting i trakten, andra tar in på hotell. Ibland vill den som lämnar sin hund se hur hunden kommer att få det och väljer att själv åka och lämna sin hund hos den nya familjen efter inskolningsperioden. Vi gör många långdistansadoptioner på detta sätt med stor framgång.

Vi får ofta frågor av typen ”Hur löser vi frakten”, och frågor om vi kan leverera hundar istället för att man själv uttrycker att man har ett så gott hem att erbjuda. Men vi vill att alla hundar ska ha en möjlighet att lära känna den familj de förväntas bo hos. Fördelen för hunden är att allt blir inte nytt samtidigt. Om den redan har lärt känna en familj så blir det bara miljön som blir ny, inte både miljö, rutiner och människor. Det minskar helt enkelt en del av stressen det innefattar för hunden att bli omplacerad.

I de fall en hund flyttar från familj till familj inom samma län är det brukligt att man på ett enkelt sätt kan skola in hunden genom flera besök, men även genom att den avlämnande familjen kan skola in hunden genom besök i den nya familjens bostad, så hunden helt enkelt blir tryggare. Vi har den erfarenheten att ju mer tid man lägger på detta innan hunden flyttar desto bättre klarar hunden sin anpassning.

De flesta personer, om man inte är svårt handikappad av sociala eller fysiska skäl har faktiskt möjlighet att delta i ett för hunden anpassat inskolningsprogram. Det går att resa, det går att bo över, det går att lära känna en hund, ifall viljan finns.

Så om du känner att det är ett sätt att ta över en omplaceringshund som passar dig, välkommen att höra av dig med en intresseanmälan! På bild är hunden Samson som är mitt upp i sin inskolning mellan två familjer i Stockholm.

Ida

Ida bor i Stockholm med sin hund Alice. Tillsammans tycker de om att träna personspår och simma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *